Raemian City: Đang nhận giữ chỗ có hoàn lại. Thời gian mở bán chính thức của giai đoạn 1 dự kiến vào tháng 06-2019!

Raemian City

Raemian City là dự án giải ngân hà (Galaxy) của An Phú - An Khánh, Quận 2. Nơi môi trường sống văn minh cho cộng đồng xã hội, nơi tinh hoa Hàn Quốc hoà mình cùng giá trị Việt Nam.

Tìm hiểu thêmLiên hệ ngay