Raemian Galaxy City đã chính thức đổi tên thành Laimian City và đang nhận giữ chỗ có hoàn lại. Thời gian mở bán chính thức của giai đoạn 1 dự kiến vào tháng 07-2019!

Căn hộ Raemian Đông Thuận