Raemian City: thông báo tuyển chọn đơn vị thiết kế kiến trúc căn hộ Raemian City. Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC)!

dự án Căn hộ 152 Điện Biên Phủ