Raemian Galaxy City: Đang nhận giữ chỗ có hoàn lại. Thời gian mở bán chính thức của giai đoạn 1 dự kiến vào tháng 06-2019!

Masteri An Phú An Khánh